Shutterstock 1043454646 Min

Урок 9 - Прахосници на водата

23.11.2022 12:10 2 0

Учениците разглеждат картинка, която показва различни случаи на употреба на
водата от хората. Те трябва да открият случаи на пилеене на водата и да направят списък от съвети за икономията ѝ.