Shutterstock 1882767883 Min

Урок 8 - Системи за разпределение на водата

04.11.2022 12:00 3 0

Водата се изпомпва от водоизточника (който може да е резервоар или естествен кладенец от подпочвени води) и се транспортира до пречиствателната станция. Там се преработва, за да стане годна за пиене. В системата на филтриране и пречистване на водата се използват следните стъпки: