Занимание -  Как замърсяваме реките си 1

Занимание - Как замърсяваме реките си

24.11.2022 14:30 2 0

Целта на заниманието е да се разбере опасността от замърсяване на водосборния басейн и защо е нужно да се спазват добри отводнителни модели.
Заниманието може да се проведе с помощта на учител по география.