Shutterstock 1874733907 Min

Урок 12 - Рециклиране

18.11.2022 12:00 2 0

Рециклирането е серия от дейности, които включват събирането на отпадъчни материали, тяхното сортиране, преработка (процес, който ги превръща в суровини за производство), както и употребата на вече рециклирания материал в производството на нови продукти.