Shutterstock 1583646406 Min

Урок 13 - Компостиране

23.11.2022 12:00 2 0

Учениците ще научат как природата рециклира отпадъците и как компостирането помага за намаляване количеството на изхвърлените отпадъчни продукти, докато се превърнат в полезен продукт. Учениците ще създадат своя собствена компост купчина, която ще използват за наторяване на училище или
градина.