Shutterstock 448888519 Min

Колко струва да си бременна в България

02.09.2022 12:00 5 1

Бременността е специален период от живота на всяка жена, изпълнен с вълнения, но и с не по-малко притеснения. За да бъдат те сведени до минимум, което е гаранция за спокойни и щастливи девет месеца, е много важно правилното проследяване. А то включва редица прегледи и изследвания и е свързано с не малко финанси.

Всеки е чувал, че да имаш дете си е скъпо удоволствие. А разходите започват още с положителния тест за бременност. Разбира се, държавата се е погрижила за осигури основен пакет грижи на здравноосигурените майки, но в него не влизат някои важни допълнителни изследвания.

А и всяка жена, която е била бременна, знае, че спокойствието струва много повече, затова и не пести средства. Все пак, те са както за нейно добро, така и за доброто на най-ценното – бъдещата й рожба. Но една предварителна сметка никога не е излишна.

Първи трепети

След категоричното установяване на бременността с ехографско изследване, пред бъдещата майка стоят много въпроси. Тя трябва да направи избора при кой лекар да проследява бременността си, от което в повечето случаи зависи и това дали ще използва пакета от безплатни услуги, които НЗОК осигурява на здравноосигурените жени. Не всички гинеколози имат сключен договор с Касата. В този случай всеки преглед се заплаща спрямо тарифата на специалиста – в най-общия случай около 50 лева.

Пакетът за проследяване за здравноосигурени пък започва след първата фетална морфология, която се прави между 11 и 14 г.с. Тя е съпроводена от биохимичен скриниг за определяне на риска от най-често срещаните аномалии, който е препоръчителен, а не задължителен, и в определени случаи се покрива от държавата (например когато се прави в Националната генетична лаборатория в Майчин дом).

Някои бъдещи майки обаче предпочитат пренаталните генетични тестове, които се правят няколко седмици по-рано, защото резултатът от него е по-достоверен. Освен това, научават пола на бебето много по-рано от възможното с ехографско изследване.

Тези тестове (като например VERAgene) обаче са на цена около и над 1000 лева, когато включват анализ на риска за всички възможни за идентифициране генетични увреждания. Възможно е да се направи подобен тест само за синдром на Даун например и цената е много по-ниска, в зависимост от това коя лаборатория го извършва.

Първата фетална морфология не се покрива от НЗОК, а е от съществено значение, за да се установи правилното развитие на плода и дали бременността ще се продължи. Прегледите при гинеколог, които се извършват преди нея (за установяване на бременност и наличие на пулс на плода), могат да се покрият и с направление от личен лекар, ако гинекологът има сключен договор с касата.

Важните етапи

- След първата фетална морфология бременната се записва на т.нар. женска консултация и започва същинското проследяване. При жените, чиято бременност не е определена като рискова, се полагат 12 прегледа по каса – по един през първите седем месеца на бременността, по два от седми до девети и още два след раждането.

- Избраният проследяващ гинеколог прави картон и снема анамнеза за рискови фактори като наследствени заболявания. Също така се определя най-вероятната дата на термина. Това се прави и когато проследяването е по каса, и когато е на частно.

- В различни срокове на бременността се извършват и задължителни изследвания на кръв и урина, сред които са за установяване на кръвна група и резус фактор, сифилис, хепатит В, кръвна захар и други. Два пъти се прави и микробиологично изследване на влагалищен секрет – около трети-четвърти и след това в осми месец.

- Ултразвуковите изследвания, които се покриват от касата в хода на проследяване на бременността, са общо две – в първи триместър и в 16-20 г.с. Гинекологичен статус се снема поне два пъти, а сърдечната дейност на плода се следи по веднъж на месец от петия лунарен месец и по два пъти в осми и девети. Независимо дали следенето е по здравна каса или на частно, прегледите при гинеколог в общия случай са веднъж месечно през първите два триместъра и два пъти месечно през последния трети. Всеки от тях включва и измерване на тегло и кръвно налягане, а в по-късен етап и на обиколка на корема.

- В периода 20-22 г.с. е време за втората фетална морфология – много важно изследване, което установява правилното развитие на плода, на всички органи, крайници и системи. Паралелно се извършва и доплерово изследване, оценяващо кръвотока към матката. То също е препоръчително, а не задължително, но малко са бъдещите майки, които биха го пропуснали. В зависимост от това къде и кой го извършва, цените варират от 80 до 200 лева.

- Третата фетална морфология също е по избор, а цената й в общия случай е колкото и на втората. Препоръчително е да се прави между 28 и 32 г.с. Тя дава допълнителна информация за развитието на плода и плацентата, както и за неговото разположение и дали има предпоставки за преждевременно раждане. По това време вече посещенията при проследяващия гинеколог са по-чести, за да може да се наблюдава по-внимателно състоянието както на бъдещата майка, така и на плода. По негова преценка около 30 г.с. започва да се прави и запис на сърдечните тонове на плода, като с наближаване на раждането честотата им е веднъж в седмицата.

- Послеродовото наблюдение, осигурено по каса, се осъществява до 42-я ден след раждането. Включва два гинекологични прегледа, изследвания на кръв и урина, изследване на млечните жлези и консултация за кърмене, както и снемане на психологически статус.

Допълнително спокойствие

Ако бременността се определи като рискова заради възраст на жената под 20 или над 35 години, както или заради възможност от развитие на диабет, фамилна обремененост или предишно мъртво раждане, по каса се полагат допълнителни прегледи и изследвания, свързвани с конкретния рисков фактор. Това могат да бъдат една или две допълнителни ехографии, изследване за токсоплазмоза, хламидия или рубеола, консултация с еднокринолог и други.

В хода на бременността също могат да се установят различни усложнения или съмнения за такива, които изискват извършването на специализирани изследвания, за които се заплаща допълнително и сумата варира в зависимост от това къде се извършват. Сред тях са феталната ехокардиография и амниоцентезата. Понякога се налагат и допълнителни изследвания на кръв, урина и секрет по преценка на проследяващия лекар.

Щастливият финал

И ето че дългоочакваният момент на раждането е все по-близо. За здравноосигурените жени касата поема раждането в държавна болница без избор на екип – естествено или със спешно секцио. То се извършва от екип, който е на смяна. Секциото по избор се доплаща в зависимост от ценоразписа на лечебното заведение.

При преглед на сайтовете на трите големи държавни АГ болници в София („Майчин дом“, „Света София“ и „Шейново“) се установява, че доплащането за естествено раждане с екип е 900 лева, а за секцио по избор – 1400 лева. В цената влиза и грижата за здраво, доносено бебе, а нощувките са отделно. Необходими неонатологични грижи също се доплащат спрямо ценоразписа на болницата.

В частните клиники цените са по-високи и в някои случаи достигат до и над 2000 лева – в болница „Надежда“ например. Допълнително се доплащат нощувките според избрания вид стая, както и за обезболяване в някои случаи или за грижи за новороденото.

А в деня на изписването със сигурност мислите няма да са за преживените притеснения и направените разходите, а за щастливия финал на тези толкова специални девет месеца, заради който всичко си заслужава.

Всички посочени цени са ориентировъчни. Общата сума за проследяване на една бременност зависи от редица различни фактори и е трудно да бъде изчислена с точност. Цените на изследванията варират както в различните медицински заведения, така и в различните градове. Освен това всеки пациент има индивидуални нужди, а в някои случаи и право на избор за какво и дали да похарчи конкретна сума.