Shutterstock 1919496425 Min

Урок 17 - Продукти под микроскоп

12.12.2022 12:45 3 0

Учениците разглеждат различни продукти, за да определят кои ресурси са необходими за произвеждането на един продукт и как това производство въздейства върху околната среда.