Shutterstock 335052809

Урок 18 - Защо да преработваме отпадъците

13.12.2022 12:00 1 0

С методите за преработка, които са описани тук, може да помогнете природният цикъл да работи дори по-добре, отколкото в природата. Органичните отпадъци, които вкарвате обратно в околната среда, може да бъдат използвани от други живи същества. По този начин вместо да носите боклуците си някъде, където ги изгарят, може да се превърнат във важни ресурси.