Shutterstock 1917803330 Min

Новите етикети на електроуредите - какво ни казват

02.09.2022 12:00 4 0

Доскоро етикетите за енергийна ефективност на домакинските електроуреди - перални, сушилни, прахосмукачки, съдържаха буквите от А до D. Най-икономичните надвишава критериите за клас А и затова през годините се появиха уреди клас А+, А++, дори А+++. Тази класификация с времето спря да дава нужната информация на потребителите, а производителите нямаха стимул да надвишават стандарт А+++. Най-общо казано, старият начин за етикетирани вече е изчерпан. Ето защо през март 2021 в целия ЕС беше приет нов стандарт за етикетиране на електроуредите, който е по-ясен и информативен. 

Уредите от категории хладилници, фризери, виноохладители, перални, комбинирани перални със сушилня и съдомиялни ще имат нов енергиен етикет, който ще включва: новият им енергиен клас, QR код за допълнителна информация за продукта в единния европейски портал EPREL и специфични за конкретната група характеристики изобразени чрез пиктограми. Скалата на енергийния етикет е от А до G.

Всички произведени до марти 2021 година уреди получават енергиен клас В. Клас А е свободен за нови модели, които да отговорят на още по-високи изисквания за спестяване на енергия, вода и ниско ниво на шум. 

Защо тази смяна на етикетите е важна и си заслужава да се говори за нея: 

Информиран избор

Като потребители ние имаме право да получим пълната информация за продукта, който купуваме. Данните за енергийна ефективност, разход на вода и т.н.  Ще се отразят директно на сметките ви и качеството на живот. 

По-зелено бъдеще

Изборът на енергийно ефективни уреди, които пестят ток и вода ще повлияе не само на битовите ви сметки, но и на околната среда - няма да харчим излишно ресурсите на планетата. 

Възможности за иновации

“Свободният” клас А дава стимул на производителите на електроуреди да намират нови и нови начини да произвеждат по-икономични продукти, защото тези иновации са важни за всички ни. 

Как да използвате уредите икономично

Правилната употреба на един електроуред, според инструкциите му, гарантира дълго и безпроблемно ползване, както и икономичен разход на енергия и вода. 

По правило пералните например трябва да се зарежда на пълния капацитет и да се пере по възможност с по-хладка вода. Хладилниците трябва да се слагат възможно най-далече от печката и да не се държи вратата им отворена дълго време. 

Всеки малък жест, свързан с намаляването на използваните ресурси е стъпка напред към по-зелено бъдеще.