Shutterstock 2236869985 Min

Урок 10 - Употреба на водата

01.12.2022 12:00 4 0

Учениците научават за начините, по които водата се използва извън нашите
домове, за много от стоките и услугите, от които зависи живота ни. Те създават
“водна мрежа” за да илюстрират взаимната зависимост между потребителите на
вода и производителите.