Closeup Shot Group Bees Creating Honeybee Full Delicious Honey (1)

Защо изчезват пчелите? Европа - със специална кампания за опазването им

29.09.2023 12:00 1 0

Като потребители ние разчитаме на пчелите за голяма част от храната, която консумираме. Тяхната роля в опрашването на селскостопанските култури е от решаващо значение. Ако броят на пчелите намалее, това оказва влияние и върху нашата храна.

Като потребители ние разчитаме на пчелите за голяма част от храната, която консумираме. Тяхната роля в опрашването на селскостопанските култури е от решаващо значение. Ако броят на пчелите намалее, това оказва влияние и върху нашата храна.

Пчелите са важни за човека и по други начини. Те произвеждат мед и други продукти – цветен прашец, восък за преработка на храни, прополис за хранително-вкусовата промишленост и пчелно млечице като диетична добавка и съставка на храната.

В Европейския съюз има около 630 000 пчелари и 16 милиона кошера, като годишно се произвеждат 234 000 тона пчелен мед. Това превръща съюза във втория по големина производител на мед след Китай (500 000 тона). Производството в държавите членки се е увеличило с 15% през последните 5 години, но все още не може да покрие потреблението на европейските граждани. За сравнение - световното производство на пчелен мед на глава от населението се е увеличило с 43%.

Глобалният растеж на човешката популация обаче изпреварва наличните колонии от медоносни пчели. Тази тенденция повишава опасността от недостиг на опрашители. Ето защо през тази година Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) постави здравето на пчелите във фокуса на кампанията #EUChooseSafeFood. Тя продължи през цялото лято, а за първи път в нея се включи и България.

„Прегледът на здравето на медоносните пчели в световен мащаб потвърждава загубата на голям брой пчелни популации“, коментира д-р Койчо Коев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. По думите му експертите инкриминират няколко основни причини, сред които интензивните земеделски практики, монокултурното земеделие и загубата на биологично разнообразие, безотговорното използване и сублетално излагане на пестициди. „Биологичните фактори, урбанизацията, липсата на мерки за биосигурност, които да се прилагат от пчеларите, и глобалните климатични промени също могат да имат вредно въздействие върху екологията и здравето на пчелите“, допълва д-р Коев.

В България годишно се произвеждат средно около 12 000 тона мед, като средният добив от пчелно семейство е около 20 кг. „У нас вътрешното производство задоволява изцяло годишното потребление, поради което реална нужда от внос няма“, коментира още директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. През последните няколко години обаче се формира тренд на внос на пчелен мед в страната. Освен това този сектор стана и неатрактивен поради ниските изкупни цени на продукцията и затрудненията, които възникват при реализацията й на европейския пазар, въпреки високото биоразнообразие в нашата страна, респективно и качество на пчелния мед. „Необходимо е създаване на устойчив пазар и регламентирани условия за предлагане на нашата продукция на европейския пазар, което ще мотивира сектора с атрактивни цени и още по-високи и качествени добиви, които да отговарят и кореспондират с нуждите на европейския пазар“, допълва още д-р Коев.

В Европа институциите и държавите членки работят заедно с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), учени и различни организации в сферата на околната среда и хранителната верига, за да помогнат на пчелите. „Европейският парламент, например, инициира Европейско партньорство за пчелите - подпомаган от ЕОБХ проект, в който партньорите имат водеща роля. Той има за цел да разработи общоевропейска платформа за събиране и споделяне на хармонизирани данни за здравето на медоносните пчели и пчеларството в Европа“, казва д-р Алесио Иполито, екотоксиколог в ЕОБХ.

ЕОБХ също така е разработил начин да оценява различните рискове за пчелите като пестициди, биологични заплахи и екологични фактори като промените в климата.

А как може всеки от нас да е полезен на пчелите? Съветът на д-р Иполито: „Ако имате градина, може да отглеждате местни растения, които осигуряват нектар и цветен прашец за нашите приятели пчелите.“ Дори и малка медоносна градинка на терасата в града може да бъде много полезна на градските пчели.

Повече за кампанията #EUChooseSafeFood ще откриете на Интернет страницата на кампанията.