Shutterstock 1658716183 Min

Aлтернативите при пластмасовите опаковки за рециклиране

12.09.2022 12:00 10 0

Най-рециклираният пластмасов опаковъчен материал в света – PET, превъзхожда не само другите пластмасови опаковки, но и алтернативи като стъклото и алуминия, защото генерира до 75% по-малко емисии на парникови газове.

Справянето с пластмасовото замърсяване е важен приоритет за организациите, но така също следва да бъде и за потребителите. Знаете ли, че има само един вид пластмаса в света, която позволява бутилка да бъде рециклирана напълно и отново да се превърне в бутилка? Става дума за PET или полиетилен терефталат - най-рециклираната пластмасова опаковка в Европа. Въпреки устойчивото „преимущество“ на PET, за потребностите на обществата се използват и други рециклируеми материали като алуминий, стъкло, хартия.

Процесът на производство и рециклиране на алуминий е изключително ресурсоемък. За да се произведат кенове, алуминият се нагрява до температури над 1000°C. В същото време PET се нуждае от температури от около 260°C, за да се превърне в нова опаковка. По-високите температури означават повече вредни емисии. В този смисъл кеновете, направени от рециклиран алуминий, произвеждат повече CO2 на тон, отколкото бутилките от рециклиран PET.

Стъклото също изисква много високи температури, за да бъде направено или преработено от съществуващо стъкло, като този процес произвежда близо пет пъти повече емисии от производството на PET бутилки. Стъклото е и десет пъти по-тежко от пластмасата, което води до значително по-голям въглероден отпечатък при транспортиране. Това означава, че бутилките от РЕТ и rPET (рециклиран PET) произвеждат по-ниски транспортни емисии от стъклените бутилки за многократна употреба, тъй като са много по-леки.

Докато суровата хартия и картонът са биоразградими, то опаковките за храни, направени с тези материали, често са ламинирани с пластмаса или алуминий, което ги прави нерециклируеми. Тези опаковки попадат в депата за отпадъци, където заемат повече място от същото тегло пластмаса и имат бавни темпове на разграждане. Картонът е също по-енергоемък за производство от пластмасата, произвежда повече отпадъци и изисква изсичане на дървета.

Опаковките, направени от непластмасови материали, често се изхвърлят, вместо да се рециклират. Натрошеното стъкло е опасно, а пръстените от изхвърлените алуминиеви кенове често биват поглъщани от животните в дивата природа.

Как да изберем правилната пластмаса? Когато купуваме бутилирана вода, най-вероятно вече сме направили правилния устойчив избор по отношение на най-рециклируемия материал. И все пак, за да сме сигурни, че става въпрос именно за PET, е достатъчно да потърсим символа #1. Той се намира в долната част на повечето пластмасови опаковки, в маркировката за рециклиране с тройната стрелка. Номерът показва от каква пластмаса е направена и колко рециклируема е съответната опаковка.