Shutterstock 1770865517 Min

Бамбукът е най-новата тенденция за устойчив материал, но наистина ли е такъв

06.06.2023 12:00 2 0

Вероятно ви е направило впечатление, че бамбукът е станал изключително популярен като материал едва ли не за всичко - от панталони и чорапи до дъски за рязане и четки за зъби. Основната причина е, че бамбукът се възприема като екологичен материал, възобновяем, естествен, безвреден. Но дали е наистина така? Нека проверим: 

Защо всички харесваме бамбука като материал?

✅ Позитивната репутация на бамбука като устойчив материал се основава на скоростта, с която расте. Един конкретен сорт бамбук, дори държи световния рекорд на Гинес за най-бързо растящо растение - нараства с до 91 см на ден.

✅ Няма друго дърво, което да расте дори с приблизителна скорост. 

✅ „Бамбукът може да се използва за производството на широка гама от продукти, много от които традиционно се правят с дървесни влакна. Известен е с бърз растеж и затова често се рекламира като изключително устойчив материал.“, обяснява Талула Чапмън, мениджър по комуникациите на организацията за сертифициране на управлението на горите FSC.  

✅ Бамбукът замества и памука като суровина. От меката пулпа се създават нишки с чудесни качества, от които се произвеждат чорапи, тениски и всякакъв друг текстил.  

✅ Бамбукът замества успешно и много пластмасови изделия - от прибори за хранене до купички и четки за зъби. Лек е като пластмаса, оформя се като пластмаса, но е естествен материал. Звучи като сбъдната мечта, нали?

Какви са рисковете при отглеждането на бамбук?

„Производството на бамбук може да има отрицателно въздействие върху местните екосистеми“, продължава Талула.

„Естествените гори често е изсичат, за да се освободи място за монокултурни бамбукови плантации, а интензивното използване на неорганични пестициди и торове може да намали биоразнообразието и плодородието на почвата и да замърси водните басейни.“

Паула Чин, специалист по устойчиви материали в организацията за опазване на дивата природа WWF, също изразява подобни опасения.

„Зоните, в които се отглежда само бамбук, страдат от липса на голямо биоразнообразие, за разлика от естествените гори. Този проблем обаче имаме и с всеки друг дървен материал, който не се произвежда с отговорност към природата“, казва тя. 

За известно успокоение, потребителите могат да търсят продукти на основата на бамбук, които са FSC сертифицирани, съветва Паула. „Това показва, че материалът идва от устойчиво управлявани култури, а не от райони, които са били специално обезлесени за отглеждане на бамбук.

„Преработката на бамбук също има въздействие върху околната среда“, обяснява Паула Чин от WWF.

Често се изисква употреба на химикали, за да се постигне желаното качество, а лошото управление на отпадъчните води може да доведе до замърсяване на местните водни системи.

Това обяснява липсата на органичен бамбук на пазара. „Текстилните продукти от бамбук често не са сертифицирани като органични, тъй като процесът за превръщането му в текстилно влакно често включва химичен и енергоемък процес“, казва говорител на благотворителната организация за органично сертифициране, Soil Association.

„За да може бамбукът да бъде сертифициран като органичен от Soil Association Certification (използвайки Global Organic Textile Standard), процесът на превръщането му във влакна трябва да отговаря на строги стандарти, включително ограничаване на видовете използвани химикали, генерираните отпадъчни води и потреблението на енергия.“

Всичко това означава, че не можете да приемете, че продукт, направен от бамбук, е най-екологичният вариант. 

Къде е решението?

Решението, както за всички други суровини, се крие в умерената употреба. Използвайте вещите си максимално дълго, ремонтирайте и обновявайте вместо да изхвърляте, разменяйте с приятелите си, рециклирайте.