Малки капки голяма загуба на вода 1

Малки капки голяма загуба на вода

19.12.2022 12:15 16 0

Цел:
Да разберат, че водата е изчерпаем, ограничен природен ресурс
Да разберат, че пропиляваме обилно количество вода всеки ден
Да се научат да поемат отговорност и да пестят вода чрез прости мерки