Shutterstock 1450727960 Min

Урок 13 - Да изхвърляш пари в канализацията

13.12.2022 13:00 3 0

Да се разберe, че водата е изчерпаем ресурс и че ние сме склонни да пропиляваме значително количество всеки ден.
Да се научат да поемат отговорност и да намалят прахосването на водата
с прости мерки.