Проект - Водите в моя край 1

Проект - Водите в моя край

15.12.2022 12:00 7 0

Чрез този проект, като използват новите технологии, учениците ще разширят и
обогатят своите знания и опит относно водите в региона и значението на водата
за всички аспекти на живота. Получили тези нови знания, учениците ще разпространят информация и опит в цялото училище, семейството и общността за значението на водата и опазването на този ценен природен ресур.